Diseño de vestuarios

Vestuario para "El Casament d'en Tarregada"